Nova Cartera d'Oportunitats en Fòrum d'Inversions de FIHAV 2018

09/11/2018
Fòrum d'Inversions Estrangera - FIHAV 2018

En el context de la 36 Fira Internacional de l'Havana (FIHAV 2018), es va celebrar el III Fòrum d'Inversions, un espai de vital importància per agilitar els processos de negociació i concreció de projectes d'inversió estrangera a Cuba.

Durant el III Fòrum de Inverssiones, es va efectuar la presentació de la Zona Especial de Desenvolupament Mariel (ZEDM), on fins a la data s'han aprovat negocis amb més de 17 països. La directora de la Finestreta Única de ZEDM, Wendy Miranda, va precisar que hi ha 37 negocis aprovats en aquesta àrea per una suma compromès de mil 250 milions de dòlars, d'ells 36 usuaris.


La Fira Internacional de l'Havana constitueix la borsa comercial multisectorial de major concurrència a Cuba i una de les principals d'Amèrica Llatina i el Carib, mostra del prestigi del país a escala mundial i, des de fa tres edicions representa també un espai ideal per a acréixer en la Major de les Antilles la concreció de projectes amb capital forà.