Imatges de l'Havana

17/11/2018
Aniversari 500 de la Fundació de la Vila de Sant Cristóbal de l'Havana.

Sant Cristòfol de l'Havana va ser l'última de les set viles fundades a l'illa de Cuba per l'avançat Diego Velázquez.