Aniversari 500 de la Fundació de la Vila de Sant Cristóbal de l'Havana.

16/11/2018
Aniversari 500 de la Fundació de la Vila de Sant Cristóbal de l'Havana.

Sant Cristòfol de l'Havana va ser l'última de les set viles fundades a l'illa de Cuba per l'avançat Diego Velázquez.

La vila de Sant Cristóbal de l'Havana va ser fundada el 1515, però és en 1519 que s'assenta definitivament en la seva localització actual.


El 16 de novembre de 1519, es realitza la primera missa i el primer cabildo en lloc on avui s'erigeix El Templet, prenent-se la data com la de la fundació oficial de la setena vila creada pels colonitzadors a Cuba, amb el temps ciutat cabdal de l'illa. L'Havana, declarada Ciutat Meravella, acull en la seva geografia quantiosos patrimonis de la Humanitat com els canons de l'Hotel Nacional, així com l'Havana Vella i el seu sistema de fortificacions, elements que la fan més bella, única i majestuosa.