L'associació

La AECCuba, és una associació sense ànim de lucre que busca fomentar a Catalunya el mercat cubà i les oportunitats de negocis que ofereix l'illa, així com la seva cultura i història. La relació de Cuba amb Catalunya es remunta a més d'un segle d'història.

Dins dels seus objectius estan:

  •  La dinamització econòmica d’unitats productives i comercials catalanes al mercat cubà.
  •  El foment de l’intercanvi de sinèrgies econòmiques i socials entre el mercat català i el cubà.
  •  La promoció d’actes, fires i esdeveniments que motivin les relacions econòmiques entre els diferents actors econòmics.
  • L’organització de fires, a per tal que les empreses catalanes puguin assistir i exhibir els productes i serveis que prestes a agents econòmics i públics del mercat cubà.
  •  Transmissió de la informació i acompanyament d’agents econòmics al mercat cubà.

Malgrat la referència territorial definida, no s’exclou optar a promoure les activitats socials definides amb operadors econòmics situats fora de l’àmbit de Catalunya.